Igrala in odrasli

Ko pomislimo na igrala, naprej pomislimo na igrače, ki si res izdelane s tem namenom, vendar so lahko igrala tudi vsakdanji predmeti. Naj omenimo samo primer podstavek za vroč lonec, ki je lahko vrtavka.

Igrala kot jih najdete na strani http://www.hutko.si/igrala so namenjena temu, da so v otrokom v pomoč pri osvajanju novih veščin in za zabavo. Zunanja in otroška igrala pa imajo tudi veliko prednosti, med njimi je glavna zagotovo ta, da imajo starši mir medtem, ko se otroci igrajo na igralih.
Prva igrala, ki so bila namenjena otrokom so bili najdeni v štirinajstem stoletju, ko so zgodovinarji odkrili v raznih grobiščih.
Igrala so namenjena otrokom, saj so pomebna za razvoj in odraščanje otrok. S tem razvijajo več vrst sposobnosti, ki jih bodo potrebovali v življenju. Tudi odrasli uporabljajo jih uporabljajo in sicer za oblikovanje in krepitev socialnih vezi, ali pa za odkrivanje svoje identitete. Odrasli potrebujemo igrala zgolj in samo iz psihološkega vidika.