Grafično oblikovanje

Oblikovanje tiskovin, letakov, prospektov, katalogov, koledarjev. Zaupate nam lahko tudi izdelavo celostne grafične podobe (CGP). Grafično oblikovanje vseh vrst tiskovin. Poleg že omenjenega vam ponujamo tudi oblikovanje poslovnih vizitk, poročnih vabil, vabil za obletnice, oblikovanje knjig, čestitk, zloženk, letnih poročil.

grafično oblikovanje

Priprava za tisk. oblikovanje logotipov, spletnih strani. Grafično oblikovanje promocijskih oglasov.

Grafično oblikovanje omogoča učinkovito komuniciranje podjetja s ciljnimi javnostmi. Z grafičnim oblikovanjem lahko oblikujemo močna sporočila, ki ločijo podjetje od množice ostalih podobnih podjetij na trgu.Ponujamo vam kreativne rešitve za učinkovito komuniciranje s potrošniki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *