Gibanje na zunanjih igralih

Gibanje je pomemben dejavnik življenja vsakega človeka. Da pa je gibanje še toliko pomembnejše v otroških letih, pa čivkajo že vrabci na veji. In prav to gibanje omogočajo tudi zunanja igrala na Hutkovi strani, za katera pa lahko rečemo, da so navadno večja, saj je za manjša v stanovanjih vedno prostor.

Ker so zunanja igrala večja, pa se morajo tudi otroci bolj gibati, zato imajo vsake igre svoje prednosti. Današnja zunanja igrala so tudi že večfunkcijska in tako omogočajo različno telovadbo hkrati. To tudi pomeni, da staršem ni potrebno iskati več toliko krajev, kjer so zunanja igrala primerna za uporabo, dobro vzdrževana in zato tudi toliko bolj primerna za uporabo in igranje, saj niso toliko nevarne kot nevzdrževane. Pravilna uporaba igral mora biti tudi zato, ker se drugače igrala lahko kaj hitro poškodujejo, če nismo upoštevali proizvajalčevih navodil za uporabo.