E-učenje

E-učenje je vse bolj priljubljena oblika ali bolje rečeno dopolnitev formalnega učenja na fakultetah. S pomočjo e-učnih gradiv in lekcij mentor svojim študentom omogoča več samostojnega dela, raziskovanja ter jih obenem motivira za usvajanje novih znanj na njim dostopnejši način, poleg tega pa lahko e-oblike učnih lekcij popestrimo s številnimi animacijami, simulacijami, slikovnim gradivom, kar naredi učenje zanimivejše oziroma bolj zabavno. E-oblika učenja omogoča tudi hitrejše prenašanje znanja in preverjanje izobraževalnih učinkov.

Seveda je vsako tovrstno e-učenje ali preverjanje znanja povsem načrtovano ter strokovno vodeno. E-učenje pa postaja vse bolj priljubljena oblika izobraževanja tudi v podjetjih, ki jim narava poslovanja narekuje nenehno izobraževanje in dopolnjevanje znanja. Usposabljanje kadrov, še posebno, kadar ima podjetje svoje poslovalnice v več krajih ali celo državah, pomeni za podjetje velik strošek. E-učenje takim podjetjem omogoča ne samo lažje organiziranje izobraževanja ter zmanjšanje stroškov, temveč tudi preverjanje usvojitve znanja oziroma lažje preverjanje znanja vseh vključenih v izobraževalni proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *