Delovno pravo

Delovno pravo sestavlja individualno delovno pravo, ki ureja sklenitev pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju ter kolektivno delovno pravo, ki se nanaša na delodajalce in delavske organizacije. Za delovno pravo lahko rečemo, da je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca.

Delovno pravo je področje dela, s katerim se podjetja srečujejo na dvnevi ravni in sicer tako s pravnega, kot tudi s kadrovskega in finančnega vidika. Zaradi tega je še kako pomembno poznavanje področja delovnega prava, saj imajo lahko neurejena razmerja z delavci velike negativne posledice za celotno podjetje.


Na področju delovnega prava pokrivajo v podjetju Konto d.o.o. naslednje: delovna razmerja, delovno pravo, novosti s področja delovnopravne zakonodaje,vodenje kadrovskih evidenc, zaposlovanje delavcev, pogodbe o zaposlitvi, zaposlovanje tujcev, pridobivanje delovnih dovoljenj, predloge planov zaposlovanja, itd.

V podjetju Konto d.o.o. poskrbijo, da so vsi postopki speljani v skladu z veljavno zakonodajo in da je delovno pravo optimalno implementirano v vsakdanji utrip podjetja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *