Čakanje na oskrbo na domu

Danes je oskrba na domu v Sloveniji že relativno dobro urejena. To pomeni, da sam Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko pokrije skoraj v celoti vse stroške. Vendar pa je največji problem, na katerega naletimo v tem primeru ta, da je potrebno na to storitev tudi kar precej čakati.

Čakalna vrsta je lahko tako dolga, da nam Zavod lahko uredi oskrbo na domu šele čez pol leta ali več, odkar smo se odločili, da je oskrba na domu za nekega človeka res nujno potrebna in smo na Zavodu oddali vlogo. Sicer obstajajo tudi dodatna zavarovanja, s katerimi naj bi si zagotovili, da je oskrba na domu razpoložljiva v krajšem času, vendar še vedno to ni garantirano. Vsi ljudje, ki nudijo oskrbo doma za starejše ljudi pa imajo veliko izkušenj tudi z negovanjem na domu za starejše.