Predplačniški paket omogoča popolno anonimnost

Ko nekaj kupimo, si želimo zadevo uporabljati takoj in čim bolj učinkovito. Predplačniški paket omogoča, da telefon začnete uporabljati takoj po opravljenem nakupu, in sicer je uporaba vseh mobilnih storitev popolnoma preprosta ter brez mesečne naročnine.

Poleg tega pa predplačniški paket Simpl omogoča popolno anonimnost klicatelja, saj lastnik telefona ni zabeležen v nobeni evidenci, da je prav on kupil točno določen telefon oz. da je lastnik točno določene telefonske številke. Prav tako predplačniški paket Simpl ponuja popoln pregled vseh stroškov, saj je potrebno imeti naloženo dobroimetje, v kolikor želimo uporabljati telefon za klicanje, pošiljanje kratkih sms sporoči, ga uporabljati za brskanje po internetu, pošiljanje elektronske pošte ali pa še katero drugo plačljivo funkcijo. V kolikor dobroimetja na telefonu ni, je vse kar lahko z njim počnemo, sprejem klicev, branje kratkih sms sporočil, igranje prednaloženih igric in uporaba podobnih neplačljivih funkcij.

Predplačniški paket, ravno tako kot paket z naročnino, omogoča uporabo v tujini. Hkrati pa Simobil ponuja različne ugodnosti v obliki različnih paketov. Katere ponuja ponudnik, je najbolje, da preverite na njihovi spletni strani. Npr. ena od takšnih možnosti je, da se predplačniški paket plačuje po dejanski porabi, ali pa da zakupite paket enot, katere nato lahko koristite za klice, sms sporočila ali pa za brskanje po internetu. Pri vseh ponudnikih mobilnih storitev pa ima takšen paket po pravilu veljavo do 30 dni. Možno pa je zakupiti samodejni zakup, kar omogoča skoraj enako uporabo kot naročniški paketi. Vsak sam pa se lahko poljubno odloča, ali bo imel to funkcijo vklopljeno ali ne.

Za prevod povzetka diplomske naloge lahko uporabite tudi prevajalnik

Glede na to, da morajo študenti danes na praktično vseh fakultetah oddati diplomsko nalogo, v kateri mora biti tudi tuje jezični povzetek, ima marsikateri študent težave s plačilom tega prevoda, saj fakultete le zahtevajo prevod, ki pa ga ne subvencionirajo. Zato je v takem primeru zagotovo najbolje, da študent za prevod povzetka uporabi brezplačni prevajalnik.

Takšno brezplačno prevajanje je hitro, pravzaprav brezplačni prevajalnik omogoča prevod čisto takoj. Žal pa je možno takšno brezplačno prevajanje uporabiti samo v primeru, da ima študent tudi znanje tujega jezika, saj je treba prevod tudi prilagoditi, če želi študent, da je prevod kolikor toliko dober in da ga je lektor sploh pripravljen prevzeti v pregled. Vendar pa vseeno izredno pozitivno vpliva brezplačni prevajalnik na čisto vse po pojavu, saj vseeno omogoča vsaj osnovo prevedenega tuje jezičnega besedila in potem dodelava poteka izredno malo časa, saj je osnovni prevod posameznih besed narejen, treba je večinoma urediti le še slovnico, ki pa je v prevodih, ki jih naredi brezplačni prevajalnik res precej slaba.

Ampak vseeno pa se brezplačni prevajalnik izredno pogosto uporablja, je tudi zelo priljubljeno orodje, ne samo za prevod v tuj jezik, temveč tudi za razumevanje tujega jezičnega besedila. Prav to jezikovno kombinacijo Slovenci še najbolj uporabljamo, saj želimo prevesti besedilo v nam razumljiv jezik in ravno pri takšnih jezikovnih kombinacijah še najlažje in najhitreje ugotovimo, kakšen je bil točen pomen izvirnega tujega jezika in besedilo po slovničnih popravkih tudi najlažje uporabimo za kakršne koli namene že želimo.0

Cena najema tiskalnika je lahko znana v naprej, lahko pa se posebej dogovorite

Vsako podjetje se danes še toliko bolj zaveda, kako zelo pomembno je varčevanje pri stroških poslovanja, še posebej pri tiskalniku, ki na prvi pogled ne prinaša nobenih prihodkov, temveč samo stroške. Vendar pa je le – ta kljub temu še vedno izredno pomemben, saj če ga podjetje nima, je poslovanje ovirano ali pa se kar ustavi. V kolikor veliko tiskate, potem se vam vsekakor splača preveriti tudi, kakšna je cena najema tiskalnika, saj obstaja morda celo verjetnost, da imate višje stroške, ko bi vam jih povzročil najem tiskalnika.

Pri tem pa je žal, ampak povsem razumljivo, da lahko podjetja pripravijo v naprej določene pakete za najem tiskalnika in na podlagi paketov določijo ceno za najem tiskalnika, ker pa je res malo možnosti, da vam bo paket ugajal, vam vsekakor svetujem, da se paketom raje izogibate in se dogovorite glede na vaše potrebe tiskalnika. Praviloma se cena za najem tiskalnika v takem primeru določi tako, da se določi na podlagi predvidenega obsega tiskov, cena na tisk se posebej določi in v kolikor presegate predvideni obseg, se vam zaračuna dodatek glede na preseženo število tiskov.

Lahko pa se tudi dogovorite, da se vam konec meseca naredi obračun in na točnem številu uporabe izračuna cena, ki je po navadi le okoli enega do nekaj centov, pri čemer vse ostale stroške z zamenjavo tonerja, servisiranjem ali zamenjavo kakršnih koli rezervnih delov, nosi podjetje, ki nudi najem tiskalnika, kar pa sploh ni tako veliko, glede na to, da vsak tiskalnik povzroči nekako takšen obseg stroškov, pa še servisirati ga je treba in kupovati tonerje.

Kontroling stroškov povečuje prihodke

Poslovne odločitve, načrtovanje, pripravljanje izvajanja in nadzor nad poslovanjem so odločitve, ki so tesno povezane z delom, delovnimi sredstvi, predmeti dela in tujimi storitvami ter z ustvarjanjem poslovnih učinkov, prodajo, financiranjem poslovnega procesa ter ne nazadnje s poslovnim izidom. Vsak poslovni proces pa je na tak ali drugačen način tesno povezan s stroški. Zato je kontroling stroškov znotraj podjetja ključnega pomena, v kolikor si lastnik podjetja želi, da se iz leta v leto, ali vsaj v srednjeročni dobi poveča čisti prihodek podjetja.

Kontroling stroškov je zahtevna naloga, saj zajema 8 različnih postavk, ki so razdeljene še na več podpostavk in prav nobena ni nepomembna. Zato je zelo dobro imeti v podjetju zaposlenega odličnega strokovnjaka s tega področja, še bolje pa je, če za kontroling najamemo zunanjega izvajalca, ki bo neodvisno od vašega podjetja izvajal kontroling in s tem preprečeval malomarnosti in nepotrebno zapravljanje denarja.

Kontroling toka denarja v podjetju ni enostavna naloga, saj se je potrebno odločiti, katere in kakšne informacije bo posamezni zaposleni ali oddelek imel na razpolago oz. katere informacije mora posameznik ali določeni oddelek imeti za njegovo nemoteno poslovanje.

Kontroling mora te odločitve sprejeti na podlagi treh sklopov:

•    način zajemanja stroškov,
•    vrednotenje posameznih stroškovnih komponent in
•    vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov.

Glede na način vrednotenja posameznih stroškovnih komponent se bo kontroling lahko lažje odločil, kateri stroški so nujni za podjetje in kateri nepotrebni. Na osnovi točnih podatkih o stroških oz. denarnih tokovih, bo kontroling lahko poslovodstvu podjetja predlagal prioritete za boljše poslovanje celotnega podjetja.

Pomen socialne mreže pri iskanju zaposlitev

Poznanstva – nekaj najpomembnejšega pri iskanju zaposlitev. Več ljudi, ki delajo v nekem podjetju poznaš, več možnosti imaš, da ti bo uspelo tam nekoč tudi delati. Ključ do uspeha je torej nenehno vzpostavljanje, grajenje in nato ohranitev stika z ljudmi zaposlenimi v nekem podjetju, saj imajo vse potrebne informacije ter vire, ki jih potrebujete za uspeh v zaposlitvi. Danes je večkrat žal tako, da je uspeh nekega posameznika bolj odvisen od njegovih poznanstev kot od njegovega dejanskega znanja. Lahko se pri iskanju zaposlitve tudi poslužujete najrazličnejših načinov iskanja – so pa raziskave pokazale, da so poznanstva največji razlog za pridobitev službe, včasih tudi boljše kot ste morda pričakovali. Dobra stran tega je tudi ta, da lahko izvemo kakšno delo nas čaka, odnos delodajalca do delavcev in približna vrednost mesečnega zaslužka.

Seveda pa morate pri iskanju zaposlitve tudi paziti, kakšne vrste poznanstev boste za slednjo uporabili – za boljše službe je dobro imeti ljudi, ki so resnično profesionalni in vam bodo pomagali zaposlitev dobiti na način, da vas bodo tako tudi predstavili. Medtem pa za službe, kjer gre za manjši izobrazbo, lahko za pomoč prosite tudi družino in prijatelje, ki so tam morda zaposleni.

Vsekakor pa vse tudi ne temelji na poznanstvih – vaš življenjepis morate kljub vsemu napisati sami, ter se predstaviti v najboljši možni luči. Delodajalca morate prepričati z svojim znanjem, izkušnjami ter iznajdljivostjo, saj to danes pri zaposlovanju najbolj šteje. Tudi vaš odnos je pomemben – zanimanje za nova znanja in za delo, ki ga opravljate. Če se boste torej držali vseh naštetih stvari, boste zagotovo prišli do službe, ki jo boste opravljali z veseljem, imeli reden prihodek ter se nenehno učili novih stvari, ki vam bodo prišle prav v življenju.

Za dodatno zavarovanje za tujino imate veliko opcij

Najboljši čas za sklepanje dodatnega zavarovanja za tujino je takrat, ko ste rezervirali počitnice, torej ko ste si izbrali tudi destinacijo. Šele na tej podlagi se namreč najbolje izbere dodatno zavarovanje za tujino, saj nima smisla, da na primer izberete zavarovanje za Hrvaško, vi pa greste v Grčijo na primer.

Ko pa izbirate dodatno zavarovanje za tujino, izberite dodatno zavarovanje za tujino Coris, saj je le – to najboljša izbira glede na celotno ponudbo, ki jo imajo na voljo. Če pa pogledamo, kdo lahko sklene dodatno zavarovanje za tujino Coris, pa so to pravzaprav čisto vsi, ki potujejo v tujino za največ eno leto, pri čemer pa gre lahko za posameznika, družino do 8 oseb ali pa celo za skupino, kar pride v poštev takrat, ko dodatno zavarovanje za tujino potrebuje 9 ali več oseb.

Tudi cena se namreč razlikuje glede na to, koliko oseb potrebuje dodatno zavarovanje za tujino, zato vam resnično predlagam, da že na samem začetku predvidite vse osebe, ki bodo v enem letu potovale z vami, če imate seveda le to opcijo, sicer boste morali doplačevati za vsako posamezno osebo, kar pa je jasno škoda, saj je dodatno zavarovanje za tujino v paketu na eno osebo jasno bistveno cenejše kot pa za vsako osebo posebej. Pa še to, omenjeni ponudnik navaja, da ni nujno treba, da vse osebe vedno potujejo skupaj, lahko tudi kateri od navedenih manjka, pa je zavarovanje še vedno enako veljavno, kot če bi vse osebe potovale skupaj.

Nezavedno in psihoterapija

Vsak od nas se je že kdaj zalotil, da se mu je zgodil t.im. freudovski spodrsljaj.  Ko se mu je na primer navidezno slučajno zarekla beseda, ki je podobna besedi, ki jo je dejansko želel spregovoriti. O spodrsljajih, ki se zgodijo ne le pri govorjenju temveč tudi pri pisanju, spominjanju ali dejanju, je obširno pisal Sigmund Freud, začetnik psihoanalize. Spodrsljaje ni smatral kot nekaj slučajnega ali nepomembnega, temveč kot sporočila, ki se jim uspe izmuzniti iz nezavednega. Čeprav ni bil Freud prvi, ki je razdelil naš um na zavedni in nezavedni del, pa je nedvomno najbolj zaslužen za svoj prispevek k pomenu nezavednega v psihoterapiji.  Pri razlagi človeškega uma je Freud uporabil prispodobo ledene gore. Vrh ledene gore predstavlja zavedni del našega um, kamor spadajo recimo misli in čustva, ki se jih zavedamo. Predzavedno je še vedno viden del ledene gore tik pred gladino, ki je že skoraj dostopen zavesti, hkrati pa je močno povezan z nezavednim. Predzavedno je kot neke vrste čakalnica, v kateri čakajo misli, preden jih lahko ujame oko zavednega. Nezavedno pa je del ledene gore, ki je skrit pod gladino in se manifestira le posredno – preko vpliva na naše vedenje, mišljenje in čustvovanje.

Medtem ko se povsem zavedamo, kaj se dogaja v naši zavesti, pa nimamo dostopa do vsebin, ki so skrite v nezavednem. Freud je videl nezavedno kot shrambo družbeno nesprejemljivih idej, želja ali hotenj, pa tudi bolečih spominov, ki jih je posameznik potlačil izven območja zavednega. Freud je spoznal, da so nekateri spomini ali želje za posameznika preveč strašljivi ali boleči, da bi se z njimi soočal, in jih je zato potlačil v nezavedno. V nezavednem bivajo tudi naši biološko pogojeni instinkti in primitivni nagoni, povezani npr. s seksualnostjo in agresivnostjo. Ti so dostikrat nesprejemljivi za naš razumski, zavedni del zavesti. Ljudje smo tako razvili vrsto obrambnih mehanizmov, kamor spada tudi potlačitev, da bi se izognili tem neprijetnim čustvom in nagnjenjem.

Psihoanaliza daje tako velik pomen nezavednemu. Nezavedni del našega uma namreč vpliva na našo zavest veliko bolj, kot pa si to predstavljamo. Ena od nalog psihoanalize je zato razkritje obrambnih mehanizmov in ozaveščanje nezavednih vsebin. Ker nezavedne vsebine niso neposredno dostopnemu umu, lahko pridemo do njih le preko posebnih tehnik, kot so proste asociacije, analiza sanj in pa spodrsljaji. Vse te tehnike se uporabljajo v psihoanalizi in preko njih psihoterapevt spodbudi pacienta k odkrivanju nezavednega. V psihoterapiji lahko npr. psihoterapevt opozori pacienta na navidezno nepomembne ali trivialne podrobnosti njegovih dejanj. Pacient dostikrat najde in se zadovolji s povsem logično razumsko razlago, vendar pa s pomočjo psihoterapevta spozna, da se za temi na videz nepomembnimi dejanji skrivajo globlje plasti, z globljimi pomeni.

V psihoterapiji tako lahko ozavestimo prej nezavedne vzorce našega vedenja ali čustvovanja. Ti vzorci se odvijajo v vseh naših odnosih in tudi v terapevtskem odnosu. Ko jih ozavestimo, spoznamo njihovo dinamiko in se potem lahko odločimo za bolj ustrezen način medosebnih odnosov. Če iščete psihoterapijo v Ljubljani, lahko poiščete preko spleta in npr. odtipkate v brskalnik »psihoterapevt Ljubljana«.

Tudi sončna očala so lahko lesena

Sončna očala so skozi vse leto nepogrešljiv modni dodatek, ki ga nosimo praktično vsi, od najmlajših do najstarejših. Temu primerna je tudi neskončna ponudba, saj lahko sončna očala kupimo povsod in za vse mogoče cene. Izkušnje kupcev pa so že večkrat pokazale, da cena izdelka ni vedno nujno pogojena tudi z največjo kakovostjo.

Najbolj pozorni smo na to, da izbrana očala ščitijo naše oči pred UVA in UVB sončnimi žarki, lahko pa jih uporabljamo tudi kot zaščito pred raznimi tujki med športom ali delom.

Tisti, ki s svojimi sončnimi očali želijo še posebej izstopati, pa si lahko izberejo takšna iz naravnih materialov, ki postajajo v zadnjem času vedno bolj popularna. Lesena sončna očala si lahko izberete v bogati ponudbi spletnega podjetja Owlet Eyewear. Na izbiro imajo več modelov očal. Izbirate lahko med klasičnimi, elegantnimi, športnimi ali pa mladostniškimi sončnimi očali. Izdelana so iz odpornega in kakovostnega lesa. Čeprav so lesena očala unikaten in poseben modni dodatek, je njihova cena vseeno dostopna vsakomur. Kot da to še ni dovolj, so se v podjetju odločili, da z vsakim nakupom podarijo 1€ ali celo 3€ za slovenske družine v socialni stiski. Povrh vsega se ob naročilu razveselite še brezplačne poštnine in hitre dostave.

V sezoni 2016 je njihova ponudba že toliko narasla, da so njihovi izdelki sedaj dostopni že tudi v nekaterih optikah po Sloveniji, lesena očala znamke Owlet Eyewear pa se trenutno prodajajo v kar 29 državah!

Lahko postanete njihov član in ste takoj obveščeni o najnovejši ponudbi in ugodnostih, večkrat pa tudi prejmete popuste in ste tako ponosni lastnik novih sončnih očal za še nižjo ceno.

Spremljate jih lahko tudi na Facebooku, kjer imajo do sedaj že več kot 12.300 sledilcev. Če se vam porajajo kakršna koli vprašanja ali imate pripombo, predlog, kompliment ali kritiko, pa jih lahko kontaktirate in v najkrajšem možnem času vam bodo z veseljem odgovorili.

Koliko kot s.p. plačati za računovodstvo?

Samostojni podjetniki so po navadi tisti, pri katerih je obseg poslovanja bolj majhen. Primeri, ko ima samostojni podjetnik veliko prometa, so bolj redkost kot izjema. Ravno zaradi te majhnosti pa se večina zaveda, kako velik strošek je dejansko računovodstvo, saj s.p. ustvarja celoten promet večinoma sam, torej za vsak evro ve, kako težko je bil prislužen in zato vsak najprej pogleda, kolikšen je cenik računovodskih storitev za s.p.

Po večini imajo računovodstva cenik računovodskih storitev za s.p. prilagojen, je nižja cena, saj se zavedajo, da je treba poknjižiti le nekaj malega računov, tako prejetih kot izdanih, treba pa je pripraviti le še obračun plač in pripraviti obračun prispevkov, potem pa se poknjiži le še promet na TRR, samo v določenih primerih pa je potrebno urediti še kakšen dodaten papir. Zato je prav, da je cenik računovodskih storitev prilagojen, to je bistveno nižji od računovodstva za d.o.o., ki zaposluje večje število ljudi.

Na primer podjetje Moje računovodstvo ima cenik računovodskih storitev nastavljen na ceno 35 € na mesec z vključenim davkom na dodano vrednost, v kolikor pa je podjetnik davčni zavezanec, pa je zanj strošek še malenkost nižji. Jasno pa je, da se lahko cenik računovodskih storitev tudi zviša, če je obseg dela bistveno večji, saj potem ne velja več pravzaprav skoraj da več cenik računovodskih storitev za samostojnega podjetnika, ampak se določi na podlagi obsega delovanja. Sicer obstaja tudi kakšen manjši računovodskih servis, pri katerem bodo storitve ravno tako opravljene, se pa morate malenkost bolj potruditi, da jih boste našli, saj takšni ponudniki enostavno nimajo dovolj sredstev, da bi se lahko oglaševali.

Z metinim čajem preventivno poskrbite za zdravje dihal

Ker je danes onesnaženost zraka z najrazličnejšimi strupenimi snovmi izredno velika, so obolenja dihal izredno pogosta. Prav zato so prehladna obolenja danes tako zelo pogosta in ravno prehlad je tisti, ki ga najbolj zanemarjamo in zaradi česar se potem tako pogosto razvije gripa. Seveda je najbolje, da za to preventivo poskrbimo s pomočjo naravnih izdelkov kot je v primeru obolenja dihal ravno metin zeliščni čaj.

Zeliščni čaji so lahko ali v filter vrečkah ali pač ne, razlike pravzaprav sploh ni. Vsebuje pa meta tisto pravo eterično olje, ki osveži dihalne poti. Je pa metin zeliščni čaj podjetja L’angelinca tak, da vsebuje poleg mete še evkaliptus, ki ima še zdravilni učinek na zgornje dihalne poti, ki so najbolj na udaru. Poleg tega so taki zeliščni čaji tudi osvežilni in zato bistveno lažje pitni kot pa sadni čaji, ki imajo precej več sladkorja.

Če se ne želite srečati z okvaro dihal, do katere pravzaprav lahko pride izredno hitro in do katere privedejo neprestani prehladi ali bolezni, ki so povezane z dihali, potem naj bodo zeliščni čaji podjetja L’angelica zagotovo spremljevalec vašega vsakdana vsaj v obdobju bolj pogostih prehladnih obolenj, to je od jeseni pa vse do zgodnje pomladi. Sicer so taki zeliščni čaji dosegljivi v številnih trgovinah, vendar pa se vseeno morate zavedati, da je velika razlika med kvalitetno posameznih čajev. Niso namreč čisto vsi zeliščni čaji dobri. Pomembno je namreč predvsem tudi to, v kakšnem okolju so se zelišča nabirala, kaj se je z njimi dogajalo in kako se je z njimi ravnalo.

Zato vseeno premislite, preden se odločite za nakup neke zelo poceni možnosti, saj zeliščni čaji res delujejo le v primeru, ko so tudi sestavine zdrave.